Aktualności 

Podziękowanie

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Pakość,

Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w drugiej turze wyborów burmistrza Pakości oraz osobom, które przekazywały mi wszelkie wyrazy wsparcia i życzliwości. Swoje słowa podziękowania kieruję również do osób, które przez szesnaście lat mojej pracy na rzecz naszego samorządu na stanowisku burmistrza Pakości dzielili ze mną troskę i poczucie odpowiedzialności za naszą Wspólnotę.

Gmina Pakość jest dzisiaj jednostką samorządową posiadającą dobrą pozycję w regionie, a nasze osiągnięcia są cenione i dostrzegane w środowisku samorządowym. Udało nam się zbudować wizerunek gminy otwartej, sprawnie zarządzanej, potrafiącej podejmować się realizacji najtrudniejszych wyzwań. Stan finansów publicznych naszej gminy, po dokończeniu trwających obecnie inwestycji, pozwala na planowanie i realizację kolejnych zadań i wypełniania oczekiwań mieszkańców. Życzę Pakości oraz wszystkim naszym sołectwom dalszego, zrównoważonego rozwoju, ponieważ wszyscy zasługujemy na ciągłe polepszanie warunków życia oraz wzrost znaczenia miejsca, w którym żyjemy. Ta zasada była dla mnie drogowskazem przez wszystkie lata kierowania Gminą.         

Dziękuję mieszkańcom naszej Gminy, za udzielenie mi zaufania do kierowania gminą przez szesnaście lat, radnym wszystkich kadencji, w szczególności podzielającym mój sposób postrzegania i rozwiązywania spraw samorządowych, sołtysom, osobom funkcyjnym, urzędnikom Urzędu Miejskiego w Pakości i jednostek podległych oraz najbliższym współpracownikom. W sposób bardzo szczególny dziękuję mojej najbliższej rodzinie.

 

                                                                                                                                                      Pozdrawiam

                                                                                                                                                   Wiesław Kończal

 

Pakość, 5 listopada 2018 

Czas zadumy...

 

Dlaczego warto oddać głos właśnie na Wiesława Kończala

pomorska WK 2

Drodzy Państwo,

Przez wiele lat Państwo ufaliście, że to co wspólnie robimy przynosi korzyść naszej gminie. I tak było, nie wierzcie w kłamstwa. Pakość i miejscowości wokół zmieniały się na lepsze. Był to efekt naszej współpracy, zrozumienia i determinacji. Nigdy nie jest jednak tak, by udało się wszystko osiągnąć i wszystkiemu sprostać. Jest ciągle bardzo wiele do zrobienia. Proszę, byście jeszcze raz mi zaufali. Będzie to kadencja, podczas której doprowadzę do końca to, co razem rozpoczęliśmy. Postaram się też dobrze wykorzystać okazję do przyciągnięcia dla nas jak największych środków zewnętrznych, by zrealizować nowe pomysły i spełnić Państwa oczekiwania. Wskazuję konkretne zadania, które będziemy realizować. Jeszcze raz, jak wielokrotnie wcześniej, zwracam się o Państwa akceptację, życzliwość i poparcie. Proszę o Państwa głosy.

                                                                                                                                                   Wiesław Kończal

Zaproszenie do debaty

Pakość, 26 października 2018 r.

Komitet Wyborczy Wyborców

SAMORZĄDNOŚĆ W PAKOŚCI

 

                                                                                                                                    Pani Sylwia Rygielska

                                                                                                                                    Pełnomocnik wyborczy

                                                                                                                                    Komitetu Wyborczego Wyborców

                                                                                                                                   „W Służbie Mieszkańcom Pakości”

 

            Przed nami II tura wyborów burmistrza Pakości. 4 listopada br. mieszkańcy naszej gminy zadecydują o kierunkach jej rozwoju oraz o tym jakie będą priorytety, które zamierza realizować ich potencjalny zwycięzca. Dlatego też jakże ważnym jest to, aby wszyscy wyborcy, przed podjęciem tej fundamentalnej dla nich, jak i dla całej naszej wspólnoty samorządowej decyzji, mogli zapoznać się
z wizją rozwoju gminy, zaprezentowaną przez każdego z kandydujących na tę funkcję.

            Najlepszym sposobem, jak najszerszego w odbiorze zaprezentowania swoich poglądów
i planów co do działań na rzecz gminy i jej mieszkańców, jest odbycie publicznej rozmowy między osobami ubiegającymi się o funkcję burmistrza Pakości. Stąd też w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządność w Pakości oraz pana Wiesława Kończala – kandydata na burmistrza, serdecznie zapraszam pana Zygmunta Gronia – kandydata na burmistrza, zgłoszonego przez Państwa komitet wyborczy do udziału w proponowanym spotkaniu.

            Jednocześnie szanując Państwo i Waszego kandydata na burmistrza zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie propozycji, co daty i miejsca tego spotkania. Ze swojej strony jesteśmy również skłonni zaakceptować, zaproponowaną przez Państwo osobę prowadzącą ww. debatę.

Ponadto według naszej oceny, którą mamy nadzieję, Państwo podzielicie, dyskusja powinna odbyć się nt. wyboru priorytetowych kierunków rozwoju naszej gminy, w szczególności określonych
w Strategii Rozwoju Gminy Pakość na lata 2014-2024, metod zwiększenia dochodów naszego budżetu, funkcjonowania oświaty, poszukiwania sposobów zapewnienia skutecznej komunikacji autobusowej, usprawnienia systemu gospodarki odpadami, a także zapewnienia zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw na terenie gminy.

Licząc na Państwa pozytywną odpowiedź, już teraz chcielibyśmy zaprosić wszystkich, zainteresowanych mieszkańców Pakości i sołectw do czynnego uczestnictwa w tym spotkaniu.

 

                                                                                                                                                                                Z poważaniem,

                                                                                                                                                                               Andrzej Zieliński

                                                                                                                                                                             Pełnomocnik KWW

                                                                                                                                                                         Samorządność w Pakości

To są nasze wspólne, wymierne sukcesy

                Panie Hubercie, chciałbym Panu serdecznie podziękować za opublikowany tekst dotyczący moich „wymiernych sukcesów” przez ostatnie 16 lat, kiedy to z woli mieszkańców naszej gminy, dane mi było pełnić funkcję Burmistrza Pakości. Cieszę się nie dlatego, że ów tekst zawiera prawie same kłamstwa, lecz z tego, że wywołał Pan dyskusję, podczas której będę mógł poinformować wszystkich, jakie są fakty.

                Nie jest dla nikogo żadną tajemnicą, że nasza Kalwaria zawsze była obiektem specjalnego zainteresowania i troski wszystkich, którym na sercu leży dobro Pakości. Kalwaria jest naszym wyjątkowych dziedzictwem kulturowo - religijnym, odróżniającym nas od wielu innych miejsc w Polsce. Nie mam takiej wiedzy, ale jestem przekonany, że mój poprzednik p. Ryszard Jagodziński również pragnął tego, aby te miejsce odzyskało swoją dawną świetność.

                Kategorycznie należy jednak stwierdzić, że faktyczne i formalne działania na rzecz renowacji Kalwarii Pakoskiej zapoczątkowane zostały z mojej inicjatywy, poprzez podpisanie w czerwcu 2007 r. z Marszałkiem Województwa oraz Starostą Inowrocławskim porozumienia intencyjnego w sprawie wspierania projektu utworzenia parku kulturowego Kalwaria Pakoska. W tym samym roku, w październiku Gmina Pakość złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w związku z konsultacjami społecznymi Zintegrowanych Pakietów Projektów Rozwojowych dla Obszarów tzw. kartę projektu pn.: Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk. Efektem naszych działań było podpisanie z Marszałkiem Województwa w dniu 24 września 2008 r. umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego. W ten sposób nasze zadanie wpisane zostało na listę kluczowych zadań całego województwa kujawsko – pomorskiego. W tym samym czasie powołałem swoim zarządzeniem pełnomocnika i zespół ds. przygotowania projektu. Również w 2008 r., w dniach od 10 listopada do 1 grudnia, odbyły się konsultacje z mieszkańcami Gminy Pakość, którzy w zdecydowanej większości opowiedzieli się za realizacją tego zadania. 15 grudnia 2009 r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie projektu. Umowę o dofinansowanie zawarliśmy 28 kwietnia 2010 r. Jestem pewien, że efekty tych działań, widoczne w Pakości, wszyscy dobrze znają.

                Wspomniane przeze mnie dokumenty są dostępne w Urzędzie Miejskim w Pakości. Stanowią one niepodważalny dowód na to, kto był inicjatorem działań na rzecz Kalwarii oraz kiedy i w jaki sposób pozyskano na realizację tego projektu środki unijne. Po prostu proszę się z nimi zapoznać, zanim w swojej niewiedzy przedstawi Pan w mediach społecznościowych, kolejne kłamstwa.

Zapraszam na spotkania z mieszkańcami Gminy Pakość

zaproszenie WK 2

Zaproszenie na spotkanie

zaproszenie 1

Mieszkańcy Pakości

Drodzy Państwo,

   Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za oddane na mnie głosy. Choć ich ilość nie zagwarantowała wygranej w pierwszej turze i nie umożliwiła dalszego służenia swoją pracą Państwu i naszej Gminie, to jednak „nie składam broni” wierząc, że obdarzając mnie swoim dalszym zaufaniem, dacie mi Państwo szansę na dokończenie inwestycji, które rozpocząłem.

   Te słowa mają szczególne znaczenie w centrum miasta, gdzie już od kilku miesięcy trwają prace, związane z przebudową infrastruktury drogowej drogi wojewódzkiej. Niestety przebiegają one nie w takim tempie, w jakim byśmy sobie tego wszyscy życzyli. Inwestor, czyli samorząd województwa, boryka się z problemem nierzetelności firmy wykonawczej. Cierpią na tym wszyscy, szczególnie Państwo, którzy zamieszkują w Rynku, Szerokiej, Świętego Jana czy Jankowskiej lub prowadzą tutaj swoją działalność.

   Niektórzy z Państwa swoje niezadowolenie wyrazili na karcie wyborczej. Przyjąłem ten trudny dla mnie fakt z pokorą i troską. W odpowiedzi mogę zagwarantować, że dołożę wszelkich starań, by sprostać temu niełatwemu zadaniu i doprowadzić do końca przebudowę naszego miasta. Nasza „stara Pakość” zasługuje na to, tak jak Państwo zasługujecie na życie w lepszych warunkach, a ponad wszystko na skuteczniejsze i sprawniejsze funkcjonowanie władzy, tej lokalnej oraz wojewódzkiej. We wtorek, 30 października 2018 r. o godz. 10oo do Pakości, na moje zaproszenie, po raz kolejny w ostatnim okresie czasu, przyjedzie Wicemarszałek Województwa p. Dariusz Kurzawa, który sprawuje osobisty, bezpośredni nadzór nad przebiegiem tej inwestycji i również z pełną troską zainteresowany jest sprawami naszego samorządu oraz jego mieszkańców. Spotkamy się na Rynku.

   Warto podkreślić, że przez wiele lat w świadomości społecznej mieszkańców naszego miasteczka i gminy pokutowało myślenie, że „w Pakości nic nie może się udać”, „Pakość to miasto bez szans”. W obiegu potocznej mowy niewielkiej grupy osób do dzisiaj docierają do nas i są rozpowszechniane te gorzkie i niesprawiedliwe słowa. Wbrew temu w ostatnim czasie udało się nam wspólnie zaprzeczyć tym krzywdzącym opiniom. Zyskaliśmy wizerunek Gminy otwartej, nowoczesnej w myśleniu o przyszłości, potrafiącej skutecznie zawalczyć o swoje.

   4 listopada 2018 roku w drugiej turze Wyborów Samorządowych będziemy wybierać burmistrza Pakości spośród dwóch kandydatów. Proszę Państwa, byście jeszcze raz postawili na kandydata, gwarantującego nie tylko dokończenie rozpoczętych inwestycji, ale także skuteczne pozyskanie kolejnych środków finansowych na nowe inwestycje. Inne samorządy po wyborach już ruszyły do przodu. Szkoda też stracić nadchodzące 5 lat. 

Możemy te 5 lat wykorzystać. Proszę o zaufanie, proszę o Twój głos...

                                                                                                                                                Wiesław Kończal

Podziękowanie dla Wyborców

Szanowni Państwo,

Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w Wyborach Samorządowych 21 października 2018 roku. Z uwagi na ilość kandydatów ubiegających się o funkcję burmistrza Pakości druga tura wyborów była od początku wielce prawdopodobna i nieunikniona. 4 listopada 2018 roku wybierać będziemy już tylko pomiędzy dwoma kandydatami.

Wierzę w Państwa pozbawioną emocji i racjonalną ocenę rzeczywistości. Ufam, że powierzając mi swoje zaufanie, dacie mi Państwo szansę na dokończenie rozpoczętych w Pakości inwestycji. PROSZĘ O PAŃSTWA GŁOSY...

 

                                                                                                                               Wiesław Kończal

Prezentacja KWW Samorządność

 

Spotkanie przedwyborcze

Fotorelacja ze spotkania Burmistrza Pakości Wiesława Kończala i KWW Samorzadność z mieszkańcami Pakości.